LEADER rendezvényekkel kapcsolatos IH Közlemény

2021.03.04. 20:29:21

Tisztelt LEADER Kedvezményezettjeink,

Az Irányító Hatóság a mai napon megküldte részünkre a Vidékfejlesztési Program keretében LEADER Felhívásból megvalósuló, vagy LEADER Felhívásban vállalt rendezvényekkel kapcsolatos közleményét.

A Támogatási kérelemben vállalt projektzáró rendezvényekkel kapcsolatosan a következőket tartalmazza: "A fentiektől eltérő megítélés alá esik a projektek tájékoztatás/nyilvánossági szegmenséhez tartozó például projektnyitó- vagy záró nyilvános (akár sajtónyilvános) esemény megtartása. Az Irányító Hatóság a veszélyhelyzet idején eltekint ezen rendezvények megtartásától!"

A közlemény teljes szövege: http://borzsonyleader.hu/userfiles/upload/IH_Kozlemeny_rendezvenyekkepzesek_a_COVID_korlatozasok_alatt.pdf